Budapesti Vízilabda Szövetség
1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 3.
Tel/Fax.: 06-1-266-8045
bvlsz@bvlsz.hu
Következő
Közlemény:
A BVLSZ Elnöksége ezúton tájékoztat minden érdekeltet, hogy 2018. őszétől versenyeztetési tevékenységét meghatározatlan ideig szünetelteti az MVLSZ vonatkozó döntésének értelmében!
2018.08.14.
 

A BVLSZ Elnöksége meghatározta a 2018. évi Küldött Klubgyűlés időpontját, napirendi pontjait és helyszínét: 2018. május 24. (csütörtök) 12.3o, Óbudai Trófea Grill Étterem (1033 Budapest, Laktanya utca 5.)! 2018.05.03.
A BVLSZ Elnöksége meghatározta a 2018. évi Küldött Klubgyűlés időpontját, napirendi pontjait és helyszínét: 2018. május 24. (csütörtök) 12.3o, Óbudai Trófea Grill Étterem (1033 Budapest, Laktanya utca 5.)! 

A 2017. évi Somóczi és Brandi Kupa gyermektornák valamint a 2017/18. évi Bajnokságok Versenykiírásai elérhetőek az MVLSZ oldalon a szabályzatok menüpontban! 2017.08.15.

A 2017. évi Somóczi és Brandi Kupa gyermektornák valamint a 2017/18. évi Bajnokságok Versenykiírásai elérhetőek az MVLSZ oldalon a szabályzatok menüpontban!


Közlemény:

A BVLSZ Elnöksége meghatározta a 2017. évi Küldött Klubgyűlés időpontját, napirendi pontjait és helyszínét: 2017. május 25. (csütörtök) 12.3o, Óbudai Trófea Grill Étterem (1033 Budapest, Laktanya utca 5.)!

2017.04.06.
A BVLSZ Elnöksége meghatározta a 2017. évi Küldött Klubgyűlés időpontját, napirendi pontjait és helyszínét: 2017. május 25. (csütörtök) 12.3o, Óbudai Trófea Grill Étterem (1033 Budapest, Laktanya utca 5.)!

Közlemény:

A BVLSZ Elnöksége meghatározta a 2016. évi Tisztújító Küldött Klubgyűlés időpontját és helyszínét: 2016. december 1. (csütörtök) 12.3o, Óbudai Trófea Grill Étterem (1033 Budapest, Laktanya utca 5.)!
2016.11.03.
A BVLSZ Elnöksége meghatározta a 2016. évi Tisztújító Küldött Klubgyűlés időpontját és helyszínét: 2016. december 1. (csütörtök) 12.3o, Óbudai Trófea Grill Étterem (1033 Budapest, Laktanya utca 5.)!

A BVLSZ elnöksége meghatározta a 2016. évi Klubgyűlés dátumát, helyszínét és napirendi pontjait! Dátum: 2016. május 26.(csütörtök)12:oo, helyszín: Óbuda Trófea Grill Étterem, napirendi pontok: a 2015. év szakmai és gazdasági beszámolója valamint a 2016. évi szakmai és pénzügyi tervek. 2015.09.29.

A BVLSZ elnöksége meghatározta a 2016. évi Klubgyűlés dátumát, helyszínét és napirendi pontjait! Dátum: 2016. május 26.(csütörtök)12:oo, helyszín: Óbuda Trófea Grill Étterem, napirendi pontok: a 2015. év szakmai és gazdasági beszámolója valamint a 2016. évi szakmai és pénzügyi tervek.


A BVLSZ 2015/16. évi bajnokságainak valamint a 2015. évi Somóczi és Brandi Kupák versenykiírásai a "Szolgáltatások/Letöltés" menüpontban és az MVLSZ honlapon is elérhetőek és letölthetőek. 2015.06.30.
 

A BVLSZ Elnöksége meghatározta a 2015. évi Küldött Klubgyűlés időpontját, helyét és napirendi pontjait!
Időpont: 2015. május 19.(kedd), 11:oo
Helyszín: Trófea Grill Étterem Óbuda, 1033 Bp., Laktanya u.3-5.
2015.04.07.
 

A 2014/15. évi Bajnokságok módosított versenykiírása valamint a 2015. évi Bp. Winner Téli Kupa versenykiírása és nevezési lapja az MVLSZ honlapon elérhetőek. 2014.12.18.
 

Tisztelt Egyesületek!
A 2014. évi Somóczi és Brandi Kupa Gyermektornák, valamint a 2014/15. évi bajnokságok versenykiírásai az MVLSZ oldalon a "Szabályzatok" menüpontban elérhetőek!
2014.07.29.
 

A BVLSZ Elnöksége meghatározta a 2014. évi Küldött Klubgyűlés időpontját, helyét és napirendi pontjait.
Időpont: 2014. május 29.(csütörtök) 11:oo
Helyszín: Trófea Grill Étterem Óbuda, 1033 Bp., Laktanya u.3-5.
2014.04.30.
 

Felhívás egyesületi adategyeztetésre! 2013.10.08.
Tisztelt Egyesületek!

Kérem tekintsék át egyesületi cím és adatbázisunkat és amennyiben abban eltérést találnak az Önök adataihoz képest, kérem arról mihamarabb írásban értesítsék Szövetségünket!

Köszönettel:

Pázmányi Gábor
elnök

VERSENYKIÍRÁSOK 2013/14. 2013.08.01.

Tisztelt Egyesületek!

Oldalunkon közzétesszük a 2013. évi Somóczy és Brandi Kupák valamint a 2013/14. évi Bajnokságok Versenykiírásait és nevezési lapjait, melyek a Versenykiírások menüpont alatt letölthetőek.


VÁLTOZÁS!
EURÓPA SPORT és EGÉSZSÉG NAPJA 2013!
2013.06.04.

2013. június 2. Margitsziget -re tervezett Európai Sport és Egészség Napja a folyamatos rossz időjárás miatt későbbi időpontra halasztották!

www.europasportnap.hu

 


A Sportfegyelmi Bizottság és a Felügyelő Bizottság Közgyűlési beszámolója: 2013.05.28.

<_xml:namespace prefix = st1 />A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ) Közgyűlése részére

 

B E S Z Á M O L Ó

a BVLSZ Sportfegyelmi Bizottságának 2012/2013. évi bajnoki idényben végzett munkájáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt évektől eltérően egy fájdalmas és szomorú eseménnyel kell kezdenem az éves beszámolót: idén elhunyt Sportfegyelmi Bizottságunk egyik tagja, Lukász Tamás (közismert nevén Csió bácsi) sportbarátunk, akinek ezúton is köszönöm/köszönjük a magyar és budapesti vízilabdasport érdekében kifejtett sokéves munkáját. Emlékét kegyelettel őrizzük!

*            *            *

Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt bajnoki idényben a Sportfegyelmi Bizottságunk elé került fegyelmi ügyek száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat: egészen a legutóbbi hetekig mindössze 1 (egy) fegyelmi ügyünk volt. Üröm az örömben, hogy az utóbbi időben megjelent viszont egy új, fegyelmi eljárásra okot adó ügytípus: a jogosulatlan játékos-szerepeltetés. Mivel ezek egyelőre indulófélben lévő ügyek, ezért lezárt ügyről még nem tudok beszámolni, mindenesetre a Sportfegyelmi Bizottság – az Elnökséggel és a Versenybírósággal egyetértésben – következetes szigorral kíván eljárni az ilyen ügyekben, hogy elejét sikerüljön venni az ilyen esetek elszaporodásának.

 Tisztelettel kérem a T. Közgyűlést a Sportfegyelmi Bizottság jelen beszámolójának szíves elfogadására!

Budapest, 2013. május 24.

Köszönettel és sporttársi barátsággal:

...............................................

dr. Loványi Róbert

a Sportfegyelmi Bizottság elnöke

(a Sportfegyelmi Bizottság többi tagja helyett is)


 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE

A BVLSZ közgyűlése részére

a Szövetség 2012. évi gazdálkodásáról

A felügyelőbizottság tételesen áttekintette a Szövetség gazdálkodását és gazdasági elszámolását 2012. évre és megállapította:

·                    Az alaptevékenység 6 282 e Ft bevétel mellett 354 e Ft nyereséget mutat. Az elkészült éves beszámoló vállalkozási tevékenységet – a korábbi évektől eltérően - nem mutat ki. A felügyelőbizottság írásos tájékoztatást kért ennek okáról. A Szövetség könyvelését 2012-ben átvevő cég álláspontja szerint a könyvelés mindenben megfelel a szabályoknak, a Szövetség bevételei – figyelemmel a szerződések tartalmára – lehetőséget adnak az alaptevékenységbe történő besorolásra. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységből a Szövetségnek 948 ezer forint bevétele származott.

  • A Szövetség vagyona a mérleg szerint:

Tárgyi eszközök:                                      0 e Ft          

Követelések:                                          82 e Ft          

Pénzeszközök:                      1 890 e Ft         

  • Kötelezettség:                                          1  e Ft
  • A Szövetség kötelezettségeit időben és rendben teljesítette, az adóhivatallal folyószámlája rendezett.
  • A vállalkozási tevékenységből befolyó bevételek a Szövetség szakmai tevékenységének finanszírozását szolgálták, ez a kibocsátott számlák alapján tételesen is kimutatható.
  • A Szövetség pénzeszközei felett rendelkező elnök a pénztárral szemben havi rendszerességgel eseményhez kapcsolódva elszámolt, a nála lévő pénz nagysága és felhasználása a tevékenységgel összhangban áll. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elszámolások lebonyolításánál ügyelni kell arra, hogy a pénztárban lévő összegnek fedeznie kell a készpénzes kiadásokat, negatív egyenleg (tagi kölcsön) ne jöjjön létre. Ennek érdekében a könyvelést és a Szövetség elnökét kérjük a pontos elszámolási rend betartására.
  • Az elnökségi üléseken az elnök rendszeresen tájékoztatást ad a szövetség pénzügyi helyzetéről, ami jegyzőkönyvbe kerül.  
  • A felügyelőbizottság megállapította, hogy a tagdíjak beszedése és nyilvántartása megfelelő, a fizetési fegyelem javult.     
  • Az elnök munkáját egy fő segíti.

Az elnök díjazása az Alapszabálynak és az Elnökség döntésének megfelelő.

  • Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és az Elnökség egy tagja ír alá.

Összességében elmondható, hogy a Szövetség gazdálkodása 2012. évben stabil volt, szakmai munkáját szolgálta.

Budapest, 2013. május 21.                                  

Kertész Béla

                                                                            az FB nevében


A BVLSZ Elnöksége meghatározta a 2013. évi Küldött Közgyűlés időpontját, helyét és napirendi pontjait.
Időpont: 2013. május 30. (csütörtök) 11:oo
Helyszín: Trófea Grill Étterem Óbuda, 1033 Budapest, Laktanya u. 3-5.
2013.05.22.

Iktatószám: BV13/687

M E G H Í V Ó

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Ezúton értesítem, hogy szövetségünk 2013. május 30-án, csütörtökön, 11:oo órai kezdettel a Trófea Grill Óbuda Étteremben (1033 Budapest, Laktanya u. 3-5.) tartja rendes évi Küldött Közgyűlését, az alábbi napirendi pontok szerint:

1.      Az elnökség gazdasági és szakmai beszámolója a 2012. évről,

2.      Az elnökség gazdasági és szakmai terve a 2013. évre,

3.      A Felügyelő Bizottság beszámolója,

4.      A Fegyelmi Bizottság beszámolója,

5.      Egyebek.

Kérem, hogy a Közgyűléssel kapcsolatos előterjesztéseiket, javaslataikat a fent megjelölt időpontot megelőzően legkevesebb 8 nappal szövetségünk részére írásban, az elnökségünk által meghatalmazott Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének, Kosztolánczy György úrnak címezve megküldeni szíveskedjenek!

Felhívom figyelmét, hogy egyesületüket csak Ön vagy a Közgyűlés kezdetekor pontosan megjelenő, szabályos meghatalmazással rendelkező küldött képviselheti, valamint hogy hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk vonatkozó pontja értelmében minden rendes tagunk egy szavazattal rendelkezik a szavazások során. Tájékoztatom egyúttal, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatunk 15.§-a értelmében amennyiben az eredetileg meghirdetett és közzétett időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, úgy az eredeti időponttól számított harminc (30) perc elteltével a megjelentek számára való tekintet nélkül a Közgyűlés határozatképessé válik, az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyalása mellett.

Egyesületük képviselőjének megjelenésére a napirendi pontok kiemelt fontosságára való tekintettel feltétlenül számítunk!

Budapest, 2013. április 30.                                                           Sportbaráti üdvözlettel:

                                                                                                   ………………………

                                                                                                         Pázmányi Gábor

                                                                                                                 elnök


Tisztelt Érdeklődők!
Az oldalunk fenti menü sorában is megtalálható MVLSZ, majd ott a BVLSZ címkére kattintva érhetőek el a BVLSZ eseményeivel kapcsolatos információk!
2013.03.12.
 

A Kanizsa VSE nyerte a 2013. évi Budapest Winner Téli Kupát!
A második helyet a Neptun VSC, a harmadikat az UVSE I csapata szerezte meg.
2013.02.19.

Lezárult a digitális jegyzőkönyvvezetés teszt időszaka. 2012.11.26.

Az MVLSZ rendszeréhez történő csatlakozás teszt időszaka után, 2012.november 25-től, a BVLSZ hatáskörében megrendezett minden eseményen, a mérkőzések jegyzőkönyvvezetése digitális rendszerben történik!

Kérjük a Tisztelt Egyesületeket, szakvezetőket, edzőket, ennek figyelembe vételével érkezzenek a mérkőzésekre a közzétett és az előre kitöltött formanyomtatványokkal!

Kérjük egyben a résztvevő csapatokat és érdeklődőket, hogy a megfelelő és aktuális információk elérése érdekében látogassák rendszeresen úgy az MVLSZ, mint a BVLSZ honlapját

 

BVLSZ VB


Tisztelt Egyesületek!
A Gyermek 2001., 2000., és a Gyermek'99. bajnokságok decemberben folytatódnak. Kérjük figyeljék a honlapokat (MVLSZ, BVLSZ).
BVLSZ VB
2012.11.16.
 

bvlsz@bvlsz.hu   CPS Portal Engine
©2008 4WAY